Signatura de conveni per a la creació de la Càtedra d'Habitatge i Dret a la Ciutat

  • Office of the Principal
  • May 21st, 2021
 

La Càtedra desenvoluparà activitats d'investigació, docents, formulació de propostes i de difusió per a esdevindre un punt d'unió decisiu etre la activitat investigadora i la gestió i planificació de les polítiques públiques en matèria d'habitatge.

La rectora de la Universitat de València, M. Vicenta Mestre Mestre, i el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, han subscrit un conveni per a la creació de la Càtedra d'Habitatge i Dret a la Ciutat.

L'objectiu de la càtedra és desenvolupar activitats d'investigació, docents, de formulació de propostes i de difusió i convertir-se en un punt d'unió decisiu i funcional entre l'activitat educativa i investigadora de la Universitat amb el disseny, la planificació, gestió i execució de les polítiques públiques per a la realització del dret a l'habitatge i a la ciutat en la Comunitat. Així s'ha posat en relleu durant l'acte de signatura al qual també ha assistit la directora general de Coordinació Intitucional de la Vicepresidència Segona, Adoración Guamán i la vicerrectora d'Innovació i Transferència, M. Dolores Real.

Martínez Dalmau ha assegurat que el dret a l'habitatge és “indissociable dels valors fonamentals dels drets humans, com la dignitat, la igualtat o el benestar”.

Així ho recull el Comité de drets econòmics socials i culturals de l'ONU, segons el qual, “el dret a un habitatge digne, adequada i assequible implica que reunisca condicions com la seguretat jurídica de la tinença, disponibilitat de serveis, materials, instal·lacions i infraestructura, assequibilitat, despeses suportables, habitabilitat, ubicació apropiada, adequació cultural i entorn adequat”.

Per la seua part la rectora M. Vicenta Mestre ha agraït a la conselleria la seua aposta pel coneixement i ha destacat el paper de les càtedres institucionals en “la investigació, el pensament, la generació del coneixement orientat a la transferència, en aquest cas, per a trobar solucions socials, jurídiques i polítiques en els processos de fons que afecten un dret constitucional com és el de l'habitatge”.

"La Universitat aposta per una ciutat més inclusiva i sostenible, amb oportunitats per a la qualitat de vida de tots i totes, i especialment d'uns joves que es veuen desplaçats per l'increment del preu de l'habitatge”, ha afegit.

Línies d'investigació
Les activitats de recerca i desenvolupament se centraran en la redacció d'informes tècnics, desenvolupament de línies d'investigació conjunta i promoció de trobades nacionals i internacionals de persones expertes en l'àrea d'interés de la càtedra.

Les activitats de divulgació i transferència de coneixement es realitzaran a través de l'organització de jornades de divulgació tècnica, tecnològica i artística, publicacions sobre temes d'interés en l'àmbit de la càtedra, organització d'exposicions i concursos, divulgació de les activitats, i celebració de conferències, seminaris i tallers.

Respecte a les activitats docents i de formació, s'impartiran programes acadèmics formatius vinculats amb l'objecte d'estudi de la càtedra i cursos de formació especialitzada destinats a personal de l'administració, estudiants i públic en general.

Martínez Dalmau considera fonamental la creació d'aquesta càtedra que es convertirà “en un espai de reflexió que promoga l'estudi i la investigació i ens dirigisca cap a les ciutats sostenibles i amables en les quals volem viure”.

La Càtedra estarà dirigida per una professora o professor de la Universitat de València. El conveni entrarà en vigor en el moment de la seua signatura i la seua vigència serà de quatre anys computats des d'aquesta data, podent-se prorrogar per període igual.

Per al compliment dels compromisos i funcionament del conveni es constituirà una comissió de seguiment, integrada per tres persones de la Universitat de València i tres de la Vicepresidència Segona.

File in: Càtedres , Convenis