• alumnat jove

Termini de matrícula: De l'1 al 22 de febrer de 2024. (Termini improrrogable)

Per a formalitzar la matrícula a les proves d'accés haurà de seguir els següents passos:

  1. Descarregar el formulari de matrícula, i una vegada emplenat guardar l'arxiu en l'ordinador, ja que cal adjuntar-lo a la instància.
  2. Accedir a la instància general, per a entrar s'usarà preferentment el certificat digital o el certificat Cl@ve. Manual d'ajuda.

A la instància, s'haurà d'adjuntar la següent documentació:

PAGAMENT DE LES TAXES

Una vegada enviada (online) la instància general amb tota la documentació requerida, i després de ser revisada pel personal del Servei d'Estudiants, en els dies posteriors rebrà un avís en el correu electrònic amb l'enllaç a la passarel·la de pagament per a abonar, a través de targeta bancària, les taxes de la prova. L'import és de 78,20 euros (matrícula ordinària)

El termini de pagament finalitzarà el 29 de febrer de 2024.

La matrícula d'aquells sol·licitants que no efectuen el pagament de les taxes dins d'aquesta data, no serà tinguda en compte i no podran presentar-se a les proves.

A partir del 8 de març 2024 es podrà comprovar la matrícula a l'enllaç:

Majors 25 anys

Majors 40 anys

Majors 45 anys

 

I no oblide:

  • Si al·lega alguna diversitat funcional que requerisca una adaptació especial per a la realització de la prova haurà d'adjuntar a la instància la sol·licitud d'adaptació.
  • Si al·lega alguna discapacitat igual o superior al 33% vinculada a problemes d'audició, i desitja l'exempció en alguna assignatura d'idiomes (valencià i/o llengua estrangera), haurà d'adjuntar a la instància la documentació acreditativa.

Si té algun problema amb el formulari de matrícula, pot realitzar la seua consulta mitjançant tiquetinguv (Gestions sobres les proves d'accés als graus) indicant en assumpte/petició: Incidència matrícula majors.