• alumnat jove
 Assignatures  Nom  Contacte

Coordinadora

M. José Lorente Carchano

maria.j.lorente@uv.es

Alemany

Julio Rodríguez González julio.rodriguez@uv.es

Anglès

Carmen Gregori Signes

carmen.gregori@uv.es

Biologia

José Gabriel Segarra Morales

jogasemo@uv.es

Castellà

Santiago Vicente Llavata

llavata@uv.es

Comentari de Text d’Actualitat

Enric Serra Alegre

enrique.serra@uv.es

Dibuix Artístic

Patricia Cremades Garcia

patriciacremadesgarcia@gmail.com

Dibuix Tècnic

Antonio Peris Martinez

atonpemar@hotmail.com

Filosofia

Juan de Dios Bares Partal

juan.d.bares@uv.es

Física

M. Victoria Castillo Giménez

m.victoria.castillo@uv.es

Francés

Ignacio Ramos Gay

ignacio.ramos@uv.es

Geografia

Emilio Iranzo García

Emilio.Iranzo-Garcia@uv.es

Història

M. Ivana Frasquet Miguel mafrasmi@uv.es

Italià

Paolino Nappi

paolino.nappi@uv.es

Matemàtiques

Antonio Galbis Verdú

antonio.galbis@uv.es

Portugués

Rosa Álvarez Sellers

maria.r.alvarez@uv.es

Química

Juan José Borrás Almenar

juan.j.borras@uv.es

Tècniques d'Expressió Graficoplàstiques

Patricia Cremades Garcia

patriciacremadesgarcia@gmail.com

Valencià

Joaquim Martí Mestre

joaquin.marti@uv.es