• alumna

La Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària del Sistema Universitari Valencià, en la seua reunió de dijous dia 30 de març de 2017, va acordar acceptar el procediment de certificació de qualificacions per a l’accés i l’admissió a la Universitat al curs 2017/18 i posteriors, que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) té regulat per als estudiants d’estudis estrangers.

Així doncs, en el procés de preinscripció universitària 2019 (per a l’admissió a la universitat en el curs 2019/20), les universitats públiques valencianes acceptaran les següents certificacions que consten en les acreditacions de la UNED:

a) Certificació de la nota d’accés a la universitat, com a resultat de la convalidació de la nota del batxillerat de l’estudiant obtinguda en el seu país d’origen.

b) Certificació de les qualificacions obtingudes en exàmens d’assignatures de les Proves de Competències Específiques (PCE) realitzades en la UNED.

c) Certificació de les qualificacions obtingudes en proves d’avaluació externa realitzades en el país d’origen. Aquesta certificació sols s’acceptarà per a les certificacions d’estudis de països amb conveni d’accés a la universitat (ORDE EDU/1161/2010, de 4 de maig, BOE de 7/5/2010) i sempre que conste explícitament en l’Acreditació que s’han obtingut com a resultat de proves d’avaluació externa.

Per als estudiants estrangers de països sense conveni d'accés:

1.- Previament deuràn sol.licitar l'homologació dels estudis extrangers pels equivalents espanyoles, s'hauràn de dirigir al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Secretaria General Tècnica. Ssecció de Convalidació d'Estudis Extrangers no Universitaris.

C/ Los Madrazo, 15     28012-Madrid-España     Telf. 91 3277681

2.- L’estructura dels procediments de l’accés i l’admissió de la UNED, és la següen (amb alguns exemples concrets):

Requisits d'accés i admissió

Una vegada es tinga la documentació pertinent es deurà fer la preinscripció en la universitat on es desitge realitzar els estudis

En el cas de la Universitat de València, aquest procediment (solicitud de plaça) és competència de la Conselleria d'Educació i agrupa l'oferta de les cinc universitats públiques valencianes.

Els districtes universitaris són entitats que agrupen a totes les universitats d'una mateixa comunitat autònoma a l'efecte d'assignació de places. Cada districte establix uns terminis i uns impresos per a formalitzar la petició.