El Consell de Govern aprova 110 places de PDI ajudant doctor

  • Office of the Principal
  • May 3rd, 2021
 
El Consell de Govern aprova 110 places de PDI ajudant doctor
Imatge de la sessió de Consell de Govern

En el marc de la política de renovació de plantilla, i de priorització de desenvolupament de carrera professional, en la reunió ordinària del Consell de Govern de 29 d’abril es va aprovar la revisió de plantilla per transformació de places vacants i la creació de noves places de professorat ajudant doctor.

El Consell de Govern, reunit en sessió ordinària el passat dijous 29 d’abril, ha aprovat un important volum de places de professorat ajudant doctor. Són 42 les noves places creades, a les quals s’afegeix un total de 68 places vacants per jubilació de professorat que han estat transformades en places d’ajudant doctor, per tal de continuar amb una política de professorat que permeta la renovació de la plantilla de la Universitat de València.

La figura contractual de professorat ajudant doctor està regulada per la Llei Orgànica d’Universitats i suposa un contracte de dedicació a temps complet d’una durada màxima de cinc anys. Aquest professorat s’integra en una carrera acadèmica que té continuïtat en places contractuals de caràcter indefinit o en places funcionarials.

Amb la creació i transformació de places aprovada pel Consell de Govern continua la política de professorat adreçada a enfortir les plantilles de professorat, que han estat minvades, a l’igual que les de PAS, per les restriccions de taxa de reposició de places imposades des del govern d’Espanya, que han condicionat fortament les universitats públiques.

Aquesta política es completa amb la línia d’estabilització de professorat, aprovada en el darrer Consell de Govern que acordà l’oferta pública d’ocupació de 2020. Els criteris aprovats amb aquesta oferta permeten continuar avançant en els terminis d’estabilització del professorat ajudant doctor, que no necessitarà esgotar els cinc anys de contracte per a poder promocionar-se. A més, es continuarà desenvolupant el pla d’estabilització del professorat associat.

En paraules de la rectora de la Universitat, malgrat la situació econòmica del nostre sistema universitari, i particularment de la Universitat de València, ‘l’aposta de la nostra Universitat és en capital humà, en persones, i per això hem de crear oportunitats de carrera professional’.