La Facultat de Dret ha elegit com a degà Javier Palao

 
Javier Palao
Javier Palao

El professor Francisco Javier Palao ha sigut hui elegit nou degà de la Facultat de Dret. Dels 55 vots emesos, el resultat ha sigut de 52 vots a favor, i tres en blanc. Palao substituïx en el càrrec a Maria Elena Olmos.

L’equip del nou degà està format per Rafael Marimón, vicedegà de Coordinació Acadèmica, Relacions Institucionals i Comunicació; Lourdes Ferrando, vicedegana d’Economia, Planificació i Relacions amb la Universitat; Rosario Serra, vicedegana d’Estudis de Grau en Dret; Yolanda García Ruiz, vicedegana d’Estudis de Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració, i Investigació; Javier Guardiola, vicedegà d’Estudis de Grau en Criminologia i Postgrau; María Dolores Mas, vicedegana de Qualitat, Formació, Cultura i Projecció Social; Carmen Azcárraga, vicedegana de Relacions Internacionals; Herminio Serra, vicedegà d’Estudiants i Estudiantes; i Clara Viana, secretària de la facultat. 

Francisco Javier Palao Gil (València, 1964)
Llicenciat i doctor en Dret (amb premi extraordinari) en la Universitat de València, on també es va llicenciar en Geografia i Història. En l’actualitat és professor titular d’Història del Dret, a més de director de la Càtedra de Dret Foral Valencià. Ha sigut vicedegà de Postgrau i Recerca de la Facultat de Dret durant els últims sis anys. És així mateix membre de l’Institut de Drets Humans i del Centre d’Estudis sobre la Història de les Universitats. Forma part de la Comissió de Codificació Civil Valenciana i és membre de l’Associació de Juristes Valencians, amb la qual ha iniciat una campanya en defensa de la potestat de la Generalitat per a legislar en matèria de dret civil. 

Les seues línies de recerca se centren en la tradició jurídica i en les doctrines polítiques de l’Edat Moderna, en la història del dret de l’antic regne de València i en la història de les universitats. Ha format part de diversos grups d’investigació sobre aquestes matèries, en el marc de diversos projectes finançats per institucions públiques, i és autor de més de mig centenar de publicacions sobre aquests temes. 


Línies de la presentació
En la presentació del seu programa a la Junta de Facultat, ha destacat com a objectius principals rejovenir la plantilla del centre, reduint el dèficit estructural docent a nivells acceptables; dinamitzar l’estudiantat i reforçar la comunicació entre l’equip deganal i l’ADR; pel que fa al Persona d’Administració i Serveis (PAS), adequar la plantilla a les necessitats del centre i dotar-la d’estabilitat, cohesió i possibilitats reals de promoció interna.

En l’acció institucional, el nou degà ha exposat alguns dels reptes que enfronta la Facultat de Dret, com l’avanç cap al plurilingüisme, que començarà amb la proposta d’un tercer grup d’ADE-Dret en tres llengües; la determinació de les noves necessitats formatives, a fi de dirigir les reformes futures dels plans d’estudis per arribar a una oferta pública, integral, internacionalitzada i de qualitat; la millora de les eines d’aprenentatge; impulsar la valoració de la recerca en el camp del dret i publicitar adequadament la investigació que du a terme el professorat del centre; millorar el pressupost i els recursos, a fi de desenvolupar projectes i actuacions necessàries per a reforçar la facultat com a centre de referència dels estudis universitaris de dret, ciència política i criminologia.  
 

More information:

File in: Institucional
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy