La Universitat i l’Ajuntament de València premien amb 30.000 euros projectes d’innovació sociocultural

  • Office of the Vice-Principal for Culture and Society
  • January 23rd, 2018
 
Els guanyadors de la convocatòria Emergents 2016.
Els guanyadors de la convocatòria Emergents 2016.

La Universitat de València, a través del Vicerectorat de Cultura i Igualtat, convoca per tercer any consecutiu el programa ‘Emergents’ per a projectes de creativitat, innovació i inclusió sociocultural. Aquesta convocatòria d’ajudes, per un valor de 30.000 euros, pretén ser un impuls per al desenvolupament de projectes destinats a promoure la inclusió social i cultural al terme municipal de València.

‘Emergents’ compta amb la col·laboració de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València i està destinat a donar suport a intervencions socioculturals organitzades per entitats o col·lectius que es realitzen al terme municipal de València. El termini de presentació de sol·licituds començà el 19 de gener i es prolongarà fins al 16 de febrer.

D’acord amb les bases reguladores de la convocatòria, poden sol·licitar aquestes ajudes les persones físiques a títol individual de 18 a 35 anys d’edat, i entitats o col·lectius en què almenys el 50% dels membres ha de tindre les edats esmentades. Segons aquestes, “‘Emergents’ és un exemple de dinamisme cultural, una aposta per la integració i la referència sociocultural de grups menys visibles i consolidats. Amb aquestes ajudes es pretén canalitzar l’impuls cultural espontani que sorgeix a través dels membres de grups que no es veuen reflectits en els estàndards culturals o en les institucions”.

Els camps d’actuació són variats: arts plàstiques, arts escèniques, arts visuals, música, fotografia, disseny, literatura i edició, audiovisuals, urbanisme, ciències socials, tecnologia, gastronomia… La informació detallada de la convocatòria i la presentació de les sol·licituds es realitza a través d’aquest enllaç.

En la primera edició d’‘Emergents’, celebrada en 2015, es van presentar 92 projectes i se’n van premiar sis (un màxim de 2.500 euros per projecte), i es destinaren un total de 12.500 euros a diferents iniciatives orientades a eliminar els estigmes que arrosseguen determinats col·lectius de la ciutat.

En la segona edició d’aquests premis, celebrada en 2016, es van presentar 30 projectes i se’n van premiar 10 (un màxim de 4.000 euros per projecte), i s’incrementaren les ajudes dels 12.500 euros als 30.000 euros. 

‘Emergents’ forma part de Nau Social, una línia d’actuació del Vicerectorat de Cultura i Igualtat que inclou diferents programes per fer més accessible la cultura i disminuir les desigualtats per mitjà de la intervenció sociocultural. 

More information: