La Universitat i l’Ajuntament de València premien amb 30.000 euros projectes d’innovació sociocultural

 
Els guanyadors de la convocatòria Emergents 2016.
Els guanyadors de la convocatòria Emergents 2016.

La Universitat de València, a través del Vicerectorat de Cultura i Igualtat, convoca per tercer any consecutiu el programa ‘Emergents’ per a projectes de creativitat, innovació i inclusió sociocultural. Aquesta convocatòria d’ajudes, per un valor de 30.000 euros, pretén ser un impuls per al desenvolupament de projectes destinats a promoure la inclusió social i cultural al terme municipal de València.

‘Emergents’ compta amb la col·laboració de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València i està destinat a donar suport a intervencions socioculturals organitzades per entitats o col·lectius que es realitzen al terme municipal de València. El termini de presentació de sol·licituds començà el 19 de gener i es prolongarà fins al 16 de febrer.

D’acord amb les bases reguladores de la convocatòria, poden sol·licitar aquestes ajudes les persones físiques a títol individual de 18 a 35 anys d’edat, i entitats o col·lectius en què almenys el 50% dels membres ha de tindre les edats esmentades. Segons aquestes, “‘Emergents’ és un exemple de dinamisme cultural, una aposta per la integració i la referència sociocultural de grups menys visibles i consolidats. Amb aquestes ajudes es pretén canalitzar l’impuls cultural espontani que sorgeix a través dels membres de grups que no es veuen reflectits en els estàndards culturals o en les institucions”.

Els camps d’actuació són variats: arts plàstiques, arts escèniques, arts visuals, música, fotografia, disseny, literatura i edició, audiovisuals, urbanisme, ciències socials, tecnologia, gastronomia… La informació detallada de la convocatòria i la presentació de les sol·licituds es realitza a través d’aquest enllaç.

En la primera edició d’‘Emergents’, celebrada en 2015, es van presentar 92 projectes i se’n van premiar sis (un màxim de 2.500 euros per projecte), i es destinaren un total de 12.500 euros a diferents iniciatives orientades a eliminar els estigmes que arrosseguen determinats col·lectius de la ciutat.

En la segona edició d’aquests premis, celebrada en 2016, es van presentar 30 projectes i se’n van premiar 10 (un màxim de 4.000 euros per projecte), i s’incrementaren les ajudes dels 12.500 euros als 30.000 euros. 

‘Emergents’ forma part de Nau Social, una línia d’actuació del Vicerectorat de Cultura i Igualtat que inclou diferents programes per fer més accessible la cultura i disminuir les desigualtats per mitjà de la intervenció sociocultural. 

More information:

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy