Sofia Pérez Alenda, elegida nova degana de Fisioteràpia

  • Press Office
  • March 25th, 2021
 
Sofia Pérez Alenda
Sofia Pérez Alenda

La professora del Departament de Fisioteràpia Sofia Pérez Alenda serà la nova degana de la Facultat de Fisioteràpia. Pérez Alenda ha sigut elegida durant la celebració de la Junta de Centre celebrada aquest dimecres dia 24 de març, amb el resultat de 20 vots a favor i una abstenció (del total de 23 persones censades). Sofia Pérez substitueix en el càrrec el professor Antonio Alberola.

L’equip que acompanyarà la nova degana estarà format per Marta Inglés de La Torre, vicedegana d’Infraestructures; Arancha Ruescas Nicolau, vicedegana d’Estudis i Professorat; Alejandro Font Vera, vicedegà d’Estudiants; Manuel Zarzoso Muñoz, secretari; Francisco Martínez Arnau, coordinació de la titulació; Marta Aguilar Rodríguez, coordinació de practiques externes; i Yasser Alakhdar Mohmara, responsable de mobilitat. 

La profesora contratada doctora Sofía Pérez Alenda és diplomada/graduada en Fisioteràpia (1999/2012), llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (2003) i doctora per la Universitat de València (2010). Va ser directora del Departament de Fisioteràpia entre el 2015 y el 2018. Des de juny de 2020 fins a març de 2021 ha sigut coordinadora de Titulació de la Facultat de Fisioteràpia.

Desenvolupa la seua activitat docent com a professora del Departament de Fisioteràpia des de l'any 2004, compta amb 2 quinquennis i 1 sexenni d'investigació. En l'àrea d'innovació educativa ha participat en 9 projectes relacionats amb la docència en el Grau en Fisioteràpia.

Sofia Pérez és la responsable del grup d'investigació PHYSIOTHERAPY IN MOTION. MULTISPECIALITY RESEARCH GROUP (PTinMOTION) de la Universitat de València i coordinadora regional per a Espanya i Portugal de l’European Physiotherapist network de la The European Association for Haemophilia and Allied Disorders (EAHAD). Desenvolupa la seua activitat investigadora fonamentalment en relació a la prevenció i tractament de les lesions musculoesquelètiques de les persones afectades d'hemofília, havent participat en més de 10 projectes d'investigació, compta amb 40 publicacions en revistes d'alt impacte i més de 150 publicacions en congressos científics, i ha sigut convidada com a ponent en nombrosos cursos i reunions científiques d'àmbit nacional i internacional.
 

More information: