Logo de la Universitat de València Logo Col·leció Espanyola de Cultius Tipus Logo del portal

  • Subministrament

La CECT disposa de la majoria de soques de referència del catàleg WDCM. Aquest catàleg es va elaborar per facilitar l’accés a les soques de referència llistades en normes ISO elaborades per grups de treball de la ISO TC 34 SC 9 (microbiología de productes alimentaris), ISO/TC 34/SC 5 (llet i productes làctics) e ISO/TC 147/SC 4 (qualitat de l'aigua- métodes microbiológics) o citades en el "Handbook of Culture Media for Food and Water Microbiology, 3rd ed." (Corry J.E.L. et al., 2012). El llistat de soques recomanades pels grups de treballa ISO es pot consultar açí.

El catàleg satisfà la necessitat de disposar d’un sistema únic d’identificació de soques recomanades per a anañitzar el rendiment de medis de cultiu i reactius en processos de control de qualitat. Així, les soques equivalents disponibles en diferents col·leccions de cultiu o subministrades per diferents proveïdors són identificades inequívocament gràcies al seu codi WDCM. Podeu consultar la llista actualitzada de soques CECT amb equivalència WDCM.

Algunes d’aquestes soques han estat certificades d’acord amb el seu perfil bioquímic i l’aspecte de les seues colònies en medis de cultiu selectius i diferencials. Pot consultar més informació en l'apartat Soques certificades.

Per a facilitar el treball als laboratoris que utilitzen cultius microbians per a exercicis d’intercomparació, controls de qualitat, etc.la CECT ha estudiat el comportament d’algunes de les soques WDCM recomanades per la norma UNE-CEN ISO/TS 11133.
D’aquesta forma, la CECT ofereix als seus usuaris una sèrie de soques verificades per la CECT que presenten un perfil típic tant per l’aspecte de les colònies en els medis de cultiu selectius i diferencials com pel perfil bioquímic, per a la qual cosa utilitza sistemes multitest miniaturitzats d’ampli ús (tira API).

De moment, hi ha disponibles les soques següents:

 FONGS FILAMENTOSOS I LLEVATS

Especie Número CECT
Aspergillus brasiliensis, Varga, Frisvad and Samson 2007 CECT 2574
Aspergillus caesiellus, G. Smith 1931 CECT 20807
Candida albicans, (Robin) Berkhout 1923 CECT 1392, CECT 1394
Eurotium rubrum, Jos. König et al. 1901 CECT 20808
Mucor racemosus f. racemosus, Fresenius 1850 CECT 20821
Penicillium venetum , Frisvad 2000 CECT 2812
Saccharomyces cerevisiae, Meyen ex E.C. Hansen 1883 CECT 1383, CECT 13074, CECT 13084
Wallemia sebi, (Fries) Arx 1970 CECT 20820

 BACTERIS 

Especie Número CECT
Clostridium perfringens, (Veillon i Zuber 1898) Hauduroy et al. 1937 CECT 376, CECT 4647, CECT 7468
Enterococcus faecalis, (Andrewes and Horder 1906) Schleifer and Kilpper-Bälz 1984 CECT 481, CECT 795, CECT 4176, CECT 8118, CECT 8120, CECT 8225
Enterococcus faecium, (Orla-jensen 1919) Schleifer and Kilpper-Bälz 1984 CECT 410, CECT 4102, CECT 8108, CECT 8224, CECT 8293
Escherichia coli, (Migula 1895) Castellani and Chalmers 1919 CECT 434, CECT 515, CECT 516, CECT 4972, CECT 8147
Listeria innocua, Seeliger 1983 CECT 910
Listeria monocytogenes, (Murray et al. 1926) Pirie 1940 CECT 934, CECT 935, CECT 4032, CECT 5873, CECT 7467
Pseudomonas aeruginosa, (Schroeter 1872) Migula 1900 CECT 108, CECT 110, CECT 111, CECT 118, CECT 4080
Salmonella enterica subsp. enterica, (ex Kauffmann and Edwards 1952) Le Minor and Popoff 1987 CECT 443, CECT 545, CECT 4152, CECT 4153, CECT 4154 CECT 4155, CECT 4156, CECT 4300, CECT 4594
Staphylococcus aureus subsp. aureus, Rosenbach 1884 CECT 59, CECT 239, CECT 240, CECT 435, CECT 794
Staphylococcus epidermidis, (Winslow and Winslow 1908) Evans 1916 CECT 231, CECT 232
Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus, (Fairbrother 1940) Shaw et al. 1951 CECT 235
Yersinia enterocolitica (Schleifstein and Coleman 1939) Frederiksen 1964 CECT 4315, CECT 8206