Logo de la Universitat de València Logo Institut Confuci Logo del portal

.

Numerologia: Fer nombres a Xina és qüestió de sort

nombres xinesos


La numerologia a Xina és més que parlar de nombres o que fer nombres. A part de la seua relació, o no, amb la fortuna, que s'analitzarà a continuació, el seu nom en aquesta llengua suggereix una mica més que el seu propi valor comptable. El pensament antic va relacionar durant segles la ciència numèrica amb l'adivinació, o amb la construcció d'una idea simbòlica.

2 de de juny de 2017

Mereix una especial consideració el Llibre de les mutacions (易经, Yì jīng), un dels Cinc Clàssics confucians. L'obra escrita fa més de tres mil·lennis estableix 64 conjunts de 6 línies o hexagramas (卦, guà). Cadascuna d'elles és una figura composta de 6 línies horitzontals apilades (爻, yáo). Al seu torn, cada línia és yang o yin segons siga la seua composició: ininterrompuda o sòlida per al primer o oberta, trencada o fallida amb un buit en el centre per al segon. Si s'alternen 6 d'aquestes línies s'obtenen 64 combinacions possibles i, per tant, el mateix nombre d'hexagramas.
El propi Laozi, en la seua obra "Del Dao als deu mil éssers", assenyala la següent correspondència numèrica:

«El Dao engendra l'Un
Un engendra Dos
Dos engendra Tres
I Tres, als deu mil éssers».

“道生一,
一生二,
二生三,
三生万物”。

Es tracta de la descripció d'un procés que es desplega cap a la infinitud de la multiplicitat a partir d'un únic origen. Arriba més lluny aquesta interpretació numèrica en estendre's cap al llenguatge constituït per la combinatòria dels hexagramas per a produir una figuració estructurada d'un món en el qual tot és signe.

No ha de sorprendre que davant tals antecedents es puga sentenciar que els nombres sempre han exercit un important paper en la cultura xinesa posat que des de l'antiguitat, s'han associat amb la sort. Per aquesta raó, aquesta civilització té especial consideració en el seu moment a dia amb els nombres auspiciosos, com per exemple quan compren un número de telèfon, una casa, o trien les dates per a cerimònies especials i altres esdeveniments. Sempre es recorda que els Jocs Olímpics de Beijing es van inaugurar a les 8 hores i 8 minuts del dia 8 del mes 8 de l'any 8. Un repàs al seu significat ofereix l'amplitud de la seua polisèmia.

 

L'un (一, ): és un nombre que pot ser afortunat o no.

L'un és independent, ambiciós i creatiu. És el nombre de major complexitat en la cultura xinesa, ja que significa el començament, l'origen i el tot, segons Laozi (老子). En el taoisme, l'un significa l'unitat. La seua combinació té un significat positiu, com 1314, ja que la seua pronunciació és similar a la frase “一生一世” (Yīshēng yīshì), que podria traduir-se com "per sempre".

 

El dos (二, èr): és un nombre afortunat.
Moltes celebracions vénen marcades pel número dos, com per exemple l'any Nou Xinès, ja que els dístics (对联) es col·loquen simètricament a banda i banda de la porta. En les bodes tradicionals xineses s'inclou la paraula: “囍” (shuāng xǐ), que és la combinació de dos caràcters “喜” i significa "felicitat".

 

El tres (三, sān): és un nombre també afortunat.
La pronunciació de “三” sona similar a la de “生” (shēng), que significa "nàixer" o "vida". Aquest caràcter té una connotació positiva a Xina.

El quatre (四, ): és un nombre a evitar
A causa de la seua similitud amb el caràcter de "mort" (死, ), aquest nombre s'evita en adreces, nombres d'identitat, telèfons, matrícules de vehicles, cases, etc.

El cinc (五, ): és un nombre ambivalent.
Depenent del context, el número cinc pot estar associat amb la bona i la mala sort. “五”  sona similar a “无” (wú), que significa "no", "sense" en xinès i pot entendre's com bé o dolent. Malgrat açò, s'associa amb la bona sort ja que tradicionalment està relacionat en la cultura xinesa amb els cinc elements 五行 (wǔ xíng).

 

El sis (六, liù): és un nombre que porta bona sort.
El sis està generalment considerat com un nombre de la sort a Xina, ja que sona com %o201C%o6D41%o201D (liú), literalment "fluir" ; i com %o201C%o6I9C%o201D (li%o016B) que signigica %o201Csin problemes%o201D, %o201Ccon fluïdesa%o201D. Per a molts negocis, el número 6 aporta fortuna. A diferència d'occident, on el número 666 està associat amb el dimoni, molts sis són bon auguri a Xina.

 

El set (七, ): és un nombre que pot comportar, o no, la fortuna.
Igual que el 5, el 7 podria ser també positiu o negatiu. 7 sona com 起 (), que significa "començar". D'altra banda, 气 (),  "energia vital".  Per açò, aquest nombre s'ha vist com un bon nombre en el que a les relacions personals es refereix. Però aquest nombre també pot ser negatiu lloc que té una pronunciació similar a 欺 (qī), literalment "enganyar".

7

El vuit (八, bā): és un nombre amb molt bona sort.
El 8 és el nombre més afortunat en la cultura xinesa, ja que 8  (八) sona semblat a  发 (), que significa "pròsper", "fortuna". Igual que s'evitaran els cuatros, s'intentarà posar el número 8 sempre que siga possible.

8

El nou (九, jiǔ): és un nombre afortunat.
Sona com “久” (jiǔ), que significa "eternitat" en xinès. Aquest nombre, en bodes i diferents celebracions està sempre associat amb la longevitat. A més, tradicionalment el número 9 sempre ha estat associat amb l'emperador (la ciutat prohibida té 9.999 habitacions).

9

tots nombres

Exercici pràctic:

exercicis pràctics