Logo de la Universitat de València Logo Vicerectorat d'Investigació, Vicerectorat d'Innovació i Transferència Logo del portal

Contractes de personal investigador postdoctoral - Convocatòria 2019. Segona relació d’ajudes concedides amb ocasió de les renúncies produïdes.

  • 24 de març de 2021
Image de la noticia

esolució de 24 de març de 2021 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es fa pública la segona relació d’ajudes concedides amb ocasió de les renúncies produïdes dins de la convocatòria per a la contractació de personal investigador postdoctoral, en el marc del subprograma «Atracció de Talent».

Llista d'enllaços: