foto Juan Perez Garcia
JUAN PEREZ GARCIA
PAS-E.T.B. Informatica
72011
Biografia

Juan Pérez García
Responsable de Qualitat i Comunicació
SERVEI D'INFORMÀTICA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.
Articles en web UV