La Càtedra Alcon-Universitat de València naix d'un conveni signat per Alcon Espanya i la Universitat de València. En aquesta càtedra es preveuen activitats formatives, culturals i d'investigació orientades cap a la millora permanent de comportaments en l'àmbit de l'oftalmologia; propiciant l'assistència i organització de congressos, seminaris, conferències, cursos, activitats de formació i d'extensió universitària.
Des de la seua creació els seus membres han desenvolupat una intensa labor d'investigació en temes relacionats amb l'òptica, l'optometria i l'oftalmologia, especialment els relacionats amb la qualitat òptica i visual, la transmitància, dispersió (scattering) i efecte dels raigs UV, la percepció visual i la imatge multiespectral. En aquest sentit, els objectius marcats per la institució són:

  • Obtenció de la qualitat òptica de lents intraoculars, lents de contacte in vitro. Elaboració de protocol;
  • Transmitància de lents intraoculars, lents de contacte, cristal·lí i còrnia de diferents animals i humà;
  • Difusió de la llum (scattering) en lents intraoculars explantadas, de cristal·lí i còrnia de diferents animals i humans;
  • Efecte de la llum ultraviolada en lents intraoculars, cristal·lins i còrnia de diferents animals i humà;
  • Qualitat òptica en vivo i qualitat visual d'ulls de pacients amb lents intraoculars implantades o amb patologies.

Línies d'estudi
De les principals línies d'estudi que desenvolupa la càtedra Alcon-Universitat de València cal destacar les següents:

Línia 1.

Estudi de les característiques òptiques de les lents intraoculars i lents de contacte on participen el Catedràtic d'òptica a la Universitat de València i director de la Càtedra Alcon-Universitat de València José María Artigas Verd, la professora Mª Carmen García Domene, la Dra. Cristina Peris Martínez, la Dra. Maria José Luque Acull i la Dra. M. Amparo Díez Ajenjo.

Línia 2.

Anàlisi de la difusió de llum ( "scattering") en lents intraoculars, lents de contacte i cristal·lins i còrnies de porc i humà on estan involucrats el Catedràtic d'òptica a la Universitat de València i director de la Càtedra Alcon-Universitat de València José María Artigas Verd, la professora Mª Carmen García Domene, la Dra. Cristina Peris Martínez, la Dra. Mª José Roig Revert, la Dra. Esther Fernández López i la Dra. Mª Amparo Díez-Ajenjo.

Línia 3.

Transmissions espectrals de lents de contacte i intraoculars, cristal·lins i còrnies humanes i de porc. Efecte de la radiació UV amb la participació del catedràtic d'òptica a la Universitat de València i director de la Càtedra Alcon-Universitat de València José María Artigas Verd, la professora Mª Carmen García Domene, la Dra. Cristina Peris Martínez, la Dra. M. José Roig Revert i la Dra. Esther Fernández López.

Línia 4.

Percepció visual mitjançant l'ús de l'analitzador ATD on participen el Catedràtic d'òptica a la Universitat de València i director de la Càtedra Alcon-Universitat de València José María Artigas Verd, la professora Mª Carmen García Domene, la Dra. Maria José Luque Acull i la Dra. Mª Amparo Díez-Ajenjo.