L'usuari, en fer-se fan o seguidor de la Universitat de València en la seua pàgina oficial de Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Flickr o qualsevol altra xarxa social, consent en:
a)Que les seues dades personals siguen tractades en l'entorn d'aquesta xarxa social específica, d’acord amb la seua pròpia política de privacitat. A continuació es proporcionen els enllaços a les polítiques de privacitat de les principals xarxes socials utilitzades per la Universitat de València:

b)Que la Universitat de València puga accedir a les dades que l'usuari ha autoritzat visualitzar, d'acord amb la seua pròpia configuració de privacitat.
c)Que les notícies publicades per la Universitat de València apareguen en el seu mur, biografia, etc. En aquest sentit, la Universitat no ha de fer servir les dades per a altres finalitats ni per enviar informació diferent de la pròpia de la Universitat de València.
Així mateix, la Universitat de València es reserva el dret a inserir ginys en determinades webs corporatives amb l'objecte d'incloure un timeline del seu perfil oficial a les diferents xarxes socials, la qual cosa implica, en ocasions, un tractament de dades personals. Si l’usuari es fa fan o seguidor de la Universitat de València en qualsevol xarxa social, o fa servir un d'aquests ginys, es considera que consent aquest tractament.
Si l'usuari se’n vol donar de baixa, només ha de seleccionar l'opció adequada a la corresponent xarxa social. A continuació, es mostra com es pot deixar de seguir la Universitat de València a les principals xarxes socials:

  • Facebook: Dins de la pàgina oficial de la Universitat de València s’ha de clicar en l'hipervincle que apareix a la part final del menú de l'esquerra "Ja no m'agrada". Per a més informació, consulteu el suport de Facebook.
  • Twitter: En la pàgina d'inici o perfil de l’usuari, s’ha de situar el cursor sobre el botó “Seguint”. Una vegada seleccionat el compte de la Universitat, cal fer clic en l'opció “Deixar de seguir”. Per a més informació, consulteu el suport de Twitter.
  • Linkedin: En la pàgina d'inici de l’usuari, s’ha de seleccionar la pestanya “Interessos”. A continuació s’ha de seleccionar “Empreses” i, dins d'empreses, buscar la pàgina de la Universitat de València. Una vegada s’hi haja arribat, cal fer clic en “seguint” i a continuació seleccionar l'opció “Deixar de seguir”. Per a més informació, consulteu el suport de Linkedin.
  • Pintarest: Fes clic en *** la part superior de Pinterest. Selecciona Editar ajustos. Fes clic en Configuració del compte en la part esquerra de la pantalla. En Canvis del compte, fes clic a Desactivar compte. Digues-nos per què et vols prendre un descans i fes clic a Desactivar el meu compte. Per a més informació, pot consultar el suport de Pintarest

  • Youtube: En el canal de l’usuari, dins de l'apartat “Configuració”, s’ha de fer clic a l'enllaç ”Subscripcions”. En la subscripció corresponent al canal de la Universitat de València, cal situar el curs sobre el botó “Sol·licitar subscripció” i a continuació seleccionar l'opció “Anul·lar subscripció”. Per a més informació, consulteu el suport de Youtube.
  • Flickr: Dins de la pàgina de l’usuari, s’ha de seleccionar la pestanya “Els teus grups” i buscar el grup que es correspon amb la Universitat de València. Una vegada s’hi ha arribat, cal fer clic en l'enllaç en roig situat a la part inferior de la barra esquerra. Per a més informació, consulteu el suport de Flickr.
  • Google+: Una vegada s’accedeix a la comunitat de la Universitat de València, cal fer clic en el botó “Accions”. Quan se n’ha desplegat la llista, s’ha de seleccionar l'opció “Abandonar comunitat”. Per a més informació, consulteu el suport de Google+.