• Estudiants del Campus de Tarongers UV

Els usuaris garanteixen la veracitat i autenticitat de les informacions i dades que comuniquen en virtut de la utilització d'aquest lloc web. Per tant, és obligació dels usuaris mantenir actualitzades les dades i les informacions, de manera que es corresponguen amb la realitat de cada moment. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produïsca com a conseqüència de les informacions i les dades manifestades, així com els perjudicis que tal informació puga causar, és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
Amb l'objecte que la informació facilitada estiga sempre actualitzada i no continga errors, l'usuari es compromet a comunicar, com més aviat millor, aquelles modificacions relatives a les seues dades de caràcter personal que es vagen produint, així com les correccions de dades inexactes en el cas que se’n detecte alguna.
Així mateix, en el cas que les dades de caràcter personal registrades siguen inexactes, en tot o en part, o incompletes, la UV les cancel·larà i substituirà d'ofici per les corresponents dades rectificades o completes, sense perjudici de les facultats que a les persones afectades reconeix l'article 16 de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals.

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies