En determinades pàgines de la Universitat de València es permet que l'usuari exporte l'agenda d'esdeveniments de la Universitat a la seua pròpia agenda personal. En aquests casos, l'usuari consent que els nostres sistemes puguen accedir a la seua agenda electrònica, únicament a l’efecte de complir amb l'acció expressament sol·licitada per aquest.