La Universitat de València tracta les seues dades personals amb la finalitat de prestar el servei públic d'educació superior encomanat per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i normativa vinculada, mitjançant la recerca, la docència i l'estudi.
En l'acompliment de les seues funcions, la UV recapta i tracta, a través de diferents formularis dins d'aquest domini web, les dades personals mínimes necessàries per a prestar -entre altres- els serveis acadèmics, extraacadèmics, administratius, culturals, científics i de recerca, així com aquells necessaris per a atendre les sol·licituds d'informació o l'enviament de comunicacions sobre les nostres activitats o serveis sol·licitats. També, tracta dades personals amb la finalitat de complir amb les obligacions legals i, a vegades, per a prestar serveis complementaris a sol·licitud de l'interessat. Li recomanem que abans d'emplenar qualsevol formulari llegisca atentament la informació sobre protecció de dades que li facilitem a cada moment.
En tot cas, les dades són recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats. El tractament ulterior de les dades personals amb finalitats d'arxiu en interés públic, finalitats de recerca científica i històrica o finalitats estadístiques no es considerarà incompatible amb les finalitats inicials.