La UV tracta les seues dades personals per a complir la seua missió en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, així com per a complir les obligacions legals aplicables a la UV o quan la finalitat del tractament requerisca el seu consentiment, que haurà de ser prestat mitjançant una clara acció afirmativa.