En el lloc web de la Universitat de València, l'usuari pot trobar diversos enllaços que el menen a pàgines web independents d'aquesta. 
Una vegada l'usuari haja accedit a aquests enllaços, deixa de tenir efectes aquesta política de privacitat; l'usuari es regeix llavors per la política de privacitat específica del lloc web a què ha estat dirigit. En conseqüència, la UV declina qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb el tractament de dades realitzat per altres llocs web. Sobre aquest tema, es recomana a l'usuari que llegisca amb detall la política de privacitat del lloc web a què ha accedit a través dels enllaços que hi ha al portal institucional de la Universitat de València.