La Càtedra Ciutat de València, conveni signat entre la Universitat de València i l'Ajuntament de València, ha estat creada amb la visió de constituir-se en referència nacional i internacional de participació de la Universitat com soci estratègic de la reflexió conjunta de maneres de pensar i de fer ciutat; ser instrument vertebrador i potenciador del coneixement mutu; ser plataforma de diàleg de la ciutat amb el seu entorn social, cultural, tecnològic i econòmic i ser un eix aglutinador de la diversitat de perspectives existents en l'enfocament de ciutat.
Es contempla les activitats formatives, culturals, d'investigació i d'extensió universitària orientades a promoure i desenvolupar les relacions entre la Universitat de València i la Ciutat de manera que es fomente la participació de la comunitat universitària en aquells aspectes del desenvolupament estratègic de València per a un major progrés de València i la seua àrea d'influència enfront de la diversitat dels seus actors socials i en totes les seues dimensions – de gobernança, tecnològica, econòmica, social, cultural, de qualitat de vida i de sostenibilitat-.

Directora: Julia Salom