La Càtedra de Dret Foral Valencià, creada per iniciativa de la Generalitat a través de la Conselleria de Governació, naix amb la vocació de convertir-se en un espai acadèmic en el qual es reunisquen tots els estudiosos i interessats en la matèria per a promoure, impulsar i desenvolupar quantes activitats formatives, d'investigació i de difusió puguen contribuir al coneixement, sensibilització i projecció social del Dret Foral Valencià, tant en el seu vessant històric, com en la legislació actual, així com en les seues possibilitats de desenvolupament.

Objectius

  • Promoure, fomentar i desenvolupar línies de recerca en Dret Foral Valencià.
  • Afavorir l'elaboració de tesis doctorals.
  • Organitzar activitats docents de forma reglada.
  • Promoure, desenvolupar i col · laborar en cursos de doctorat, màster i programes d'intercanvi entre docents i investigadors en la matèria.
  • Realitzar seminaris monogràfics, conferències, jornades, taules rodones i cursos magistrals.
  • Assessorar en la matèria que és objecte del seu àmbit específic de coneixement.
  • Establir la col · laboració i la realització de convenis amb altres institucions i organismes públics i privats relacionats amb el Dret Foral.
  • Fomentar la reflexió sobre els continguts del Dret Foral.
  • Desenvolupar una bibliografia completa dels estudis sobre la matèria.
  • Publicar i difondre els resultats obtinguts en la Càtedra de Dret Foral a la web de la Universitat de València, creant un portal exclusiu per al dret foral i civil valencià.

I, en general, promoure, impulsar i desenvolupar totes les activitats puguin contribuir a la difusió, sensibilització i projecció social del Dret Foral Valencià.

Director: Dr. Francisco Javier Palao Gil