La present política de privacitat s'aplica amb caràcter general a qualsevol lloc web dins del domini "www.uv.es", portal institucional de la Universitat de València.

Responsable

La Universitat de València-Estudi General (d'ara endavant UV) és l'entitat titular del lloc  www.uv.es, portal institucional de la Universitat de València.

Universitat de València-Estudi General.
CIF Q4618001D
Edifici del Rectorat.
Av. Blasco Ibàñez, 13
46010 Valencia

webmaster@uv.es

Delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València

Prof. Dr. Javier Plaza Penadés

Delegat de Protecció de Dades
Ed. Rectorat
Av. Blasco Ibàñez, 13
VALÈNCIA 46010
lopd@uv.es
Telèfons: 34 96 354 41 68 - 96 162 54 31