UVdiscapacitatUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

Si tinc dificultats en el meu lloc de treball per la meua discapacitat, puc contactar amb vosaltres?

Sí, UVdiscapacitat ofereix tant assessorament com valoració de necessitats per al personal d'administració i serveis amb discapacitat, que precise algun tipus d'adaptació en el seu lloc de treball.

La finalitat és compensar els desavantatges i/o dificultats que puguen sorgir en el desenvolupament de les funcions pròpies de cada lloc.

Quins tipus d'ajudes podria consultar?

  • Adaptació del lloc de treball i/o de l'entorn laboral en funció de les necessitats de la seua situació de discapacitat. Dependències accessibles.
  • Mesures d'adaptació i suport en el desenvolupament del treball, ajustos raonables de les tasques compatibles amb les seues dificultats.
  • Valoració de l'ús de productes de suport específics que faciliten el desenvolupament de les funcions professionals.

Les mesures previstes referides a adaptacions en el lloc i/o recursos de suport valorats per UVdiscapacitat, seran facilitades pel departament o servei del qual depenga la persona sol·licitant.

Hi ha alguna mesura sobre reducció de la jornada laboral? i si n’hi ha, com se sol·licita?

Sí que n’hi ha. La UV aplica el Decret 175/2006, que regula les condicions de treball del personal al servei de l'Administració del Consell, pel que fa a les reduccions de jornada.

Aquestes reduccions (establides en els articles 7 i 8 del Decret 175/2006), poden ser sol·licitades tant per personal amb una discapacitat, com per conciliació de la vida laboral i familiar del personal empleat públic, bé per malalties cròniques pròpies, o de membres familiars.

Aquestes reduccions poden generar una reducció econòmica, o no, depenent de les situacions esmentades en l'article 7 de l'esmentat Decret.

Les sol·licituds de reducció han de tramitar-se directament en el servei de RRHH-PAS de la UV. El model d'instància es troba en el següent enllaç.

Com puc contactar?

Si desitges contactar amb UVdiscapacitat pots acudir directament a la nostra seu que es troba en la Facultat de Psicologia (avinguda Blasco Ibáñez, 21. 46019 València). Estem situats en el vestíbul a l'entrada de la Facultat, al costat de consergeria.

També pots contactar a través de:

Si desitges contactar amb RRHH-PAS pots fer-ho directament acudint al servei en l'Edifici de Rectorat (avinguda Blasco Ibáñez, 13. 46019 València), en el nivell 1.

També pots contactar mitjançant:

  • E-mail: pas@uv.es
  • Telèfons: 963 864 212 i 963 864 217.