University of Valencia logo Logo Analysis and Planning Service Logo del portal

Service Charters, according to the institutional procedure of the University of Valencia (UV).

 

Edition Unit o service of the UV Start date of validity Monitoring
3rd UVdiscapacitat 26/07/2019 2019
3rd Servei de Biblioteques i Documentació (SBD) 24/07/2019 2018
3rd Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP) 01/01/2021 2019
2nd Servei de Prevenció i Medi Ambient 20/12/2016 2018
2nd Servei de Publicacions (PUV) 24/01/2017 2019
1st Secretaria de la Facultat de Ciències Socials 01/01/2018 2018
1st Secretaria de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 01/01/2018 2018
1st Secretaria de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació 01/01/2018 2018
1st Secretaria de la Facultat de Fisioteràpia 01/01/2018 2019
1st Secretaria de la Facultat de Geografia i Història 01/01/2018 2019
1st Secretaria de la Facultat de Medicina i Odontologia 01/01/2018 2018
1st Secretaria de la Facultat de Ciències Matemàtiques 01/01/2018 2018
1st Secretaria de la Facultat d'Economia 01/01/2018 2019
1st Secretaria de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 01/01/2018 2019
1st Secretaria de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació  01/01/2018 2018
1st Secretaria de la Facultat de Psicologia 01/01/2018 2018
1st Secretaria de la Facultat de Dret 01/01/2018 2018
1st Secretaria de la Facultat de Física 01/01/2018 2018
1st Secretaria de la Facultat de Química 01/01/2018 2018
1st Secretaria de la Facultat d’Infermeria i Podologia 01/01/2018 2018
1st Secretaria de la Facultat de Magisteri 01/01/2018 2019
1st Secretaria de la Facultat de Ciències Biològiques 01/01/2018 2018
1st Secretaria de la Facultat de Farmàcia 01/01/2018 2019
1st Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE Burjassot-Paterna) 28/07/2017 2018
1st Gabinet de Premsa 01/11/2017 2018
1st Servei d'Informàtica (SIUV) 01/08/2017 2018
1st UVocupació 31/10/2017 2019
1st Unitat de Gestió del Campus de Blasco Ibáñez (UCABI) 22/05/2018  
1st Unitat de Gestió del Campus de Tarongers (UCT) 05/05/2018  
1st Unitat de Gestió del Campus de Burjassot (UGCBU) 24/05/2018 2019
1st Unitat de Gestió del Campus d'Ontinyent (UCAONT) 27/06/2018  

 

SAP - January 2021