Es presenta als equips deganals i de direcció el sistema de consulta d’indicadors del Pla Estratègic 2016/19

  • 7 de juny de 2017
 
Equips deganals i de direcció

Des del dimarts 6 al dijous 8 de juny la Comissió de Seguiment del Pla Estratègic de la Universitat de València ha mantingut reunions amb els equips deganals i de direcció de tots els campus de la Universitat de València per tal de continuar amb el procés d’execució i seguiment participatiu i participat del Pla Estratègic 2016/2019.

El vicerector de Participació i Projecció Territorial, Jorge Hermosilla, la cap del Servei d’Anàlisi i Planificació (SAP), Teresa Bausá, i el delegat del rector per al Pla Estratègic, Tomás González, han presentant el sistema d’indicadors que permetran mesurar i avaluar el nivell d’assoliment dels objectius del pla estratègic de la Universitat de València (PEUV).

El SAP ha elaborat un sistema de seguiment i avaluació composat per 119 indicadors que mesuren l’evolució dels objectius fixats al PEUV en el marc de les quatre estratègies: ensenyança, d’investigació, transferència i innovació, vida al campus i participació. Les dades resultants d’aquesta anàlisi han sigut presentades als equips deganals i de direcció que les tindran al seu abast a través d’una aplicació informàtica per al seu aprofitament i estudi.

Aquestes reunions també pretenen fomentar la participació dels equips deganals i de direcció en l’execució del les línies d’actuació estratègica del PEUV 2016/2019. La intenció és familiaritzar a la comunitat universitària amb l’estructura i contingut del PEUV i fomentar que degans i directors d’Instituts Universitaris presenten propostes i iniciatives concretes per millorar l’assoliment dels objectius i prioritats que marquen l’acció de la Universitat en l’horitzó temporal 2018/2019.

El vicerector Jorge Hermosilla ha assenyalat que l’equip de direcció pretén apostar per “una estratègia participada i una implantació participativa” del Pla Estratègic 2016/2019. Amb aquesta finalitat, les reunions que es mantindran al llarg de tota aquesta setmana pretenen “facilitar la reflexió col·lectiva sobre la consecució, el seguiment dels objectius i l'execució de les línies d’actuació, apostant així per la flexibilitat i operativitat del Pla Estratègic. El sistema d’indicadors facilitarà, a més, una major transparència al procés.”