Polibienestar participa en DISH, un projecte europeu per a millorar les habilitats digitals del personal sanitari

  • Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
  • 26 de març de 2019
 
Personal investigador del projecte Digital & Innovation Skills Helix in Health.
Personal investigador del projecte Digital & Innovation Skills Helix in Health.

Millorar les habilitats digitals del personal sanitari per oferir una atenció de més qualitat als pacients, aquest és l’objectiu principal del projecte europeu DISH (Digital & Innovation Skills Helix in Health), en el qual participa personal investigador de la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV) i l’Institut d’Investigació Sanitària la Fe (IIS la Fe).

Actualment, per satisfer la creixent demanda de recursos assistencials de qualitat s’han desenvolupat diferents solucions d’e-salut. Si bé el personal sanitari ja n’utilitza algunes, com a eines que garanteixen canals de comunicació més transparents i permeten millorar la gestió de la pròpia salut, en molts casos no s’està aprofitant el potencial d’aquestes aplicacions. Això és causat, principalment, per la manca de les competències digitals necessàries perquè funcionen en tots els sectors i en un entorn multidisciplinari.

 “La digitalització del sector sanitari és un desafiament indiscutible al qual s’enfronta la societat actual i és prioritari treballar per superar-lo, i poder així respondre als ràpids canvis que està patint el model d’atenció mèdica, especialment els relacionats amb les noves TIC”, destaca Jordi Garcés, director de l’Institut Polibenestar de la Universitat de València.

L’Institut Polibenestar de la UV, el grup SABIEN-ITACA de la UPV i l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe treballaran en activament en la captació dels tests sites, en la creació de les unitats d’aprenentatge d’innovació, i també tindran un important paper en les accions formatives del personal sanitari.

La formació es durà a terme com una metodologia de capacitació en el lloc de treball, en el qual es farà servir la simulació en un entorn segur. A cada país, com a mínim cent professionals del sector sanitari participaran en la Unitat d’aprenentatge d’innovació i rebran formació en la fase de prova per examinar la usabilitat. Cada participant rebrà un certificat amb una avaluació i reconeixement de les habilitats i competències que ha obtingut.

Com comenta Vicente Traver, de la Universitat Politècnica de València, això permetrà no únicament millorar les habilitats digitals dels professionals, sinó promoure la innovació dins de les estructures sanitàries i generar noves sinergies dins de l’ecosistema de salut valencià per donar millor i més eficaç resposta als nous reptes sanitaris.

DISH respondrà a aquest desafiament mitjançant la creació de partenariats de Triple Hèlix formats per professionals del sector sanitari, institucions educatives i representants del món empresarial en cadascun dels 6 països implicats en el projecte. A aquests ecosistemes nacionals, s’afegeixen dues organitzacions europees (European Connected Health Alliance, ECHAlliance, i European Health Management Association, EHMA) per afavorir una àmplia difusió i participació dels diferents sectors a nivell europeu.

DISH està finançat pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea, té una durada de tres anys i està dotat amb 996.790,00 euros. L’objectiu general del projecte és contribuir a implementar l’Estratègia Europa 2020, així com als objectius principals del Partenariat Europeu per a la Innovació sobre l’Envelliment Actiu i Saludable (EIP en AHA).

En total, a DISH participen 19 proveïdors de serveis sanitaris, institucions acadèmiques, així com entitats públiques i sense ànim de lucre procedents de vuit països europeus.