El professor Víctor M. Víctor lidera un estudi en pacients obesos i diabètics amb què previndre malalties cardiovasculars

  • Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
  • 15 de setembre de 2020
 
Víctor M. Víctor, professor del Departament de Fisiologia de la Universitat de València i investigador de FISABIO.
Víctor M. Víctor, professor del Departament de Fisiologia de la Universitat de València i investigador de FISABIO.

Personal investigador de la Universitat de València i la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)-Hospital Doctor Peset han iniciat un estudi amb el qual trobar els mecanismes moleculars que permeten dissenyar noves dianes terapèutiques que ajuden a previndre o retardar patologies cardiovasculars com l’obesitat, la diabetis tipus 2, la síndrome d’ovari poliquístic i la malaltia periodontal. La investigació liderada per Víctor M. Víctor, professor del Departament de Fisiologia, durarà 4 anys i hi participaran vora 300 pacients.

“La nostra investigació se centra en el desenvolupament de noves dianes terapèutiques per al tractament d’aquestes malalties associades amb la resistència a la insulina i que solen provocar en els pacients que les pateixen accidents cardiovasculars. L’estudi ens permetrà a més comparar les mostres de pacients COVID-19 positius amb COVID-19 negatius”, ressalta el doctor Víctor M. Víctor.

Per a desenvolupar-ho, la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha concedit a l’equip (un grup multidisciplinari format per investigadors nacionals i de la Universitat de Cambridge) més de 200.000 euros, dins del seu Programa Prometeu d’Ajudes a Grups d’Investigació d’Excel·lència.

Principalment, s’estudiaran patologies com l’obesitat i la diabetis tipus 2, que constitueixen un repte per a la sanitat mundial i també a nivell de la Comunitat Valenciana. De fet, cada any, la prevalença d’aquestes patologies augmenta i, per tant, també la despesa sanitària i la mortalitat causada per malalties cardiovasculars relacionades. Alhora, els pacients amb aquestes patologies empitjoren el pronòstic i desenvolupament de la COVID-19.

També és objecte d’estudi del grup d’investigació la síndrome d’ovari poliquístic, una de les causes més freqüents d’infertilitat femenina, i la malaltia periodontal, inflamació crònica de las genives que pot arribar a causar pèrdua de dents i inflamació crònica.

En els dos casos, es tracta també de patologies relacionades amb la resistència a la insulina, un síndrome que afecta un de cada tres adults i que es produeix quan l’organisme deixa de reaccionar a la insulina, una hormona produïda pel pàncrees i la funció de la qual és modular els nivells de glucosa en sang, així com la seua distribució als teixits.

“Aquest projecte ens permetrà poder investigar en profunditat els mecanismes subjacents que intervenen en el desenvolupament de les malalties que cursen amb resistència a la insulina. Entre aquests mecanismes, ens centrarem en la disfunció mitocondrial y la seua dinàmica, l’estrès de reticle endoplasmàtic, canvis en l’autofàgia i mitofàgia, la interacció leucòcit-endoteli i alteracions en l’inflamasoma”, assenyala l’investigador principal de l’estudio.

“Haver pogut escriure aquest projecte PROMETEO –afegeix Víctor M. Víctor– com a grup d’investigació d’excel·lència de la Comunitat Valenciana és per a nosaltres un orgull i un reconeixement extraordinari”.