La Universitat convoca ajudes per a impulsar la igualtat de gènere

  • Gabinet de Premsa
  • 8 de gener de 2018
 
La Nau de la Igualtat

La Universitat de València convoca, per sisé any consecutiu, ajudes econòmiques per a l'organització de conferències, jornades i altres actes públics que tinguen la finalitat d’impulsar la igualtat de dones i homes i la visibilitat de les dones en l'àmbit universitari.

El termini per a lliurar les sol·licituds comença aquest 9 de gener i acaba el proper 5 de febrer i es poden presentar totes les associacions, grups o persones que presten serveis a la Universitat de València. La Unitat d’Igualtat gestiona un any més aquesta convocatòria i tant les bases com les sol·licituds estan disponibles al taulell d’anuncis de la Universitat de València https://webges.uv.es/uvTaeWeb/  i a la pàgina web de la Unitat d’Igualtat  http://www.uv.es/igualtat 

Paral·lelament, la Delegació del Rector per als Estudiants, a través del Sedi, i el Vicerectorat de Cultura i Igualtat, a través de la Unitat d’Igualtat, convoquen també unes ajudes dirigides a associacions i col·lectius estudiantils per a la realització d’activitats socioculturals en el marc de la Setmana per la Igualtat ‘Març per la Igualtat’. 

Ambdues convocatòries responen al compliment i als objectius concrets del Pla d'Igualtat de la institució.