La Universitat de València aprova la proposta de Pla Estratègic per al període 2016/2019

  • 27 de setembre de 2016
 
Pla Estratègic

El Consell de Govern de la Universitat de València ha aprovat aquest dimarts, 27 de setembre, la proposta de Pla Estratègic de la institució per al període 2016/2019. El document s’ha articulat de nou en quatre estratègies, una per àmbit d’activitat, i es concreta en 57 objectius i 105 línies d’actuació estratègica. La proposta haurà ser aprovada ara pel Consell Social.

El document ha estat presentat pel vicerector de Participació i Projecció Territorial, Jorge Hermosilla, i pel delegat del rector per al Pla Estratègic, Tomás González. El vicerector ha explicat que tota la planificació ha de ser flexible, i especialment en un context com l’actual, que ha qualificat d’inestable i fins i tot hostil.

El Pla Estratègic (PEUV) mostra els objectius i les prioritats que marcaran l’acció de la Universitat en l’horitzó temporal 2016 /2019. Respecte al contingut, el document manté l’estructura de quatre estratègies: ensenyament; investigació; vida de campus i participació; i transferència i innovació. En cadascuna d’aquestes estratègies, la institució, a partir d’una base comuna de recursos, atén a un ampli i heterogeni conjunt de col·lectius amb necessitats específiques i diferenciades.

Quant al procés d’elaboració, la redacció del PEUV és fruit d’un procés de reflexió col·lectiva en el qual s’han capitalitzat les experiències prèvies i l’aprenentatge adquirit al llarg dels vuit anys de vida dels plans, el primer dels quals va nàixer en 2008.

Aquesta iniciativa pretén, entre altres objectius, assegurar i enfortir la nostra capacitat d’atracció de nou estudiantat de grau i postgrau; potenciar el reconeixement extern de la qualitat dels títols i centres; millorar la satisfacció de l’estudiantat amb l’experiència universitària que ofereix la Universitat de València; facilitar una orientació integral a l’estudiantat a nivell vocacional, professional i acadèmic, tot potenciant la seua ocupabilitat futura; desenvolupar el multilingüisme en el si de la Universitat, tot potenciant la nostra llengua; potenciar la dimensió internacional de les titulacions: potenciar la transició de l’alumnat de grau a postgrau; dissenyar l’oferta de postgrau adequant-la a les necessitats d’una investigació de qualitat i a l’ocupabilitat; incrementar la producció i la productivitat científica; incrementar la producció científica d’impacte; millorar la valoració de les activitats de difusió de la cultura de la Universitat; fomentar els valors lligats al desenvolupament humà com és ara la solidaritat, la cooperació, el progrés, la sostenibilitat, l’excel·lència i la igualtat mitjançant el desenvolupament del seu pla; o millorar la visibilitat d’aquelles activitats i resultats que reforcen el prestigi de la institució.

Protocol propietat intel·lectual en àmbits digitals

D’altra banda, el Consell de Govern també ha aprovat el Protocol d’ús de materials susceptibles de protecció per les normes sobre propietat intel·lectual en àmbits digitals. El document ha estat presentat pel vicerector d’Internacionalització i Cooperació, Guillermo Palau, qui ha anunciat un futur reglament d’aplicació d’aquestes mesures, així com iniciatives de difusió.

De conformitat amb la normativa vigent, és objecte de protecció qualsevol obra literària, artística o científica, en qualsevol format que permeta divulgar‐la i compartir‐la.

El protocol aprovat ara pel Consell de Govern s’aplica a l’entorn d’Aula Virtual; a les pàgines web oficials; als materials multimèdia allotjats en recursos propis (MMedia, Roderic), o recursos aliens, quan es tracte de comptes institucionals, com YouTube, Flickr, Instagram o xarxes socials equivalents; a la resta de materials en format electrònic susceptibles de ser protegits per la legislació de propietat intel·lectual, ja siga el seu origen electrònic o imprès.

D’acord amb el protocol, la Universitat de València “no assumeix cap responsabilitat per l’ús de qualsevol material susceptible de generar drets de propietat intel·lectual en espais o recursos diferents als que ací són referits”. En aquest sentit, “s’ha d’entendre prohibit compartir aquests materials en les pàgines personals allotjades en els servidors propietat de la Universitat de València, tret que es  tracte d’obres sobre les quals es dispose dels drets o d’autorització per a la seua publicació”.

En aquest sentit, s’ha d’entendre prohibit compartir aquests materials en les pàgines personals allotjades en els servidors propietat de la Universitat de València, tret que hi existisca autorització. La Universitat de València pot traslladar l’exigència de responsabilitat a aquelles persones que infringisquen els drets de propietat intel·lectual.

Condol institucional
En el seu informe, el rector ha expressat el condol institucional per la mort en les últimes setmanes de persones de la comunitat universitària. És el cas d’Ignacio Docavo, professor emèrit de la Facultat de Ciències Biològiques i director-fundador del Jardí Zoològic de Vivers; del professor del Departament d’Informàtica de l’ETSE Salvador Moreno; de l’artista i catedràtic del Departament de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal (des de 1966 fins a 1991) Joaquín Michavila; i del subdirector de Pràctiques d’Adeit, Francisco Adrover.