Les Visites en línia de Conèixer la Universitat a un clic

  • Servei d'Informació i Dinamització
  • 20 d’abril de 2021
 
Imagen de la noticia

Enguany, les Visites del programa Conèixer la Universitat, que organitza la Universitat de València amb l’objectiu de mostrar al futur estudiantat la seua oferta formativa i de serveis, s’han transformat a un format en línia a causa de les restriccions provocades per la COVID19. En aquesta iniciativa, que acosta la Universitat als centres de secundària, ha col·laborat professorat, estudiantat i personal tècnic de la Universitat. S’hi pot accedir en https://www.uv.es/coneixer/2021

La pàgina temàtica Conèixer la Universitat 2021 reuneix, en un únic portal, les Visites en línia i recursos informatius sobre l’oferta de graus que s’imparteixen a la Universitat de València, així com també informació d’interès per a l’estudiantat nouvingut. Es convida a totes les persones que hagen de triar estudis superiors que: 

  • Visualitzen les sessions informatives dels centres de la Universitat sobre els graus que s’imparteixen en cadascun d’ells. Hi trobaran resolts molts dels seus dubtes.
  • Fer una passejada audiovisual pels centres, acompanyats d’estudiants i estudiantes de la Universitat que han elaborat visites guiades audiovisuals per ensenyar els espais i els campus. 
  • Consultar el desplegable que recull la informació més important de cadascuna de les titulacions que s’ofereixen: descripció, perfil, informació pràctica, crèdits, notes de tall, ponderacions, etc.

Fins al moment, les sessions informatives dels graus de cada centre de la Universitat han tingut més de cinc mil vuit-centes visualitzacions i les visites guiades fetes per l’estudiantat vora quatre mil cinc-centes. Ambdós recursos estan disponibles en l’apartat de vídeos de la pàgina temàtica.   

Les Visites de la XXV edició del programa Conèixer la Universitat s’organitzen des del Servei d’Informació i Dinamització (Sedi), conjuntament amb tots els centres i serveis de la Universitat, el Gabinet de Comunicació Institucional i la Unitat Web i Màrqueting, impulsades pel Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius, el Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística i la Delegació d'Estudiants.