Posició de la Universitat de València sobre Gaza

  • Gabinet de la Rectora
  • 14 de maig de 2024
 
Imatge de rectorat

La Universitat de València, a través dels seus diferents òrgans de govern, ha expressat la seua posició en relació amb l'acció militar d'Israel en la franja de Gaza, demanant el respecte als Drets Humans i una solució permanent a la situació de Palestina, sent la primera universitat pública a posicionar-se sobre aquest tema. Així mateix, destaca que la UV no manté convenis de col·laboració amb universitats israelianes.

“El compromís de la nostra Universitat amb els Drets Humans ve des de lluny, i es fonamenta en un esperit de cerca de la democràcia, la llibertat i la igualtat al llarg dels segles”, amb aquestes paraules la rectora de la Universitat de València, Mª Vicente Mestre, va iniciar el punt de l'ordre del dia del Claustre de la Universitat de València que va acordar el posicionament de la UV en relació amb la situació de vulneració de Drets Humans en la franja de Gaza.

El Consell de Govern de la UV s'havia posicionat d'una manera clara i inequívoca en contra de la vulneració del Dret Internacional Humanitari en les seues reunions del 9 de novembre i 19 de desembre de 2023, i de 30 de gener de 2024.

En la reunió del Claustre de la UV celebrada el 22 de febrer, la rectora va traslladar a les i els membres del Claustre l'informe que havia sol·licitat a l'Institut de Drets Humans de la UV en relació amb la situació jurídica de la intervenció militar d'Israel a Gaza.

A més, la rectora va informar que la Universitat de València no manté cap conveni de col·laboració amb universitats d'Israel i que, en el període que s'iniciava en 2024 la UV tampoc ha incorporat cap universitat d'Israel en la seua programació d'activitats de mobilitat en el programa Erasmus.

El Claustre va aprovar, per 153 vots a favor, 33 abstencions i cap vot en contra la següent declaració institucional.

Declaració Institucional del Claustre de la Universitat de València

La Universitat de València està al servei del desenvolupament intel·lectual i material dels pobles, del progrés del coneixement, de la pau, de la igualtat entre les dones i els homes i de la defensa ecològica del medi ambient, tal i com s’expressa en l’article quart dels nostres Estatuts.

En el seu ferm compromís amb la pau, la justícia, els Drets Humans i els valors democràtics, el Consell de Govern de la Universitat de València s’ha pronunciat en cadascuna de les seues sessions ordinàries al llarg dels darrers quatre mesos, en solidaritat amb la població civil de Gaza i en un reiterat rebuig a les accions militars israelianes que vulneren el Dret Internacional i el Dret Internacional Humanitari i estan produint milers de morts, ferits i desplaçats.

Aquests posicionaments es troben en línia amb els expressats per la conferència de rectores i rectors d’universitats espanyoles, i la Universitat de València ha instat a la Unió Europea d’Universitats a expressar el seu posicionament en defensa de la Carta dels Drets Humans i en demanda del compliment del Dret Internacional.

En eixe sentit, la Universitat de València manté que, d’acord amb allò expressat per la Cort Internacional de Justícia, en la seua ordre de 26 de gener de 2024, sobre les mesures cautelars sol·licitades per Sudàfrica, és imprescindible que Israel prenga mesures immediates per a evitar la comissió d’actes sotmesos als tipus criminals enregistrats per la Convenció per a la Prevenció i la Sanció del Delicte de Genocidi, i és urgent adoptar totes les accions necessàries per a la prevenció i castigar la incitació directa i pública a cometre genocidi, així com impulsar les mesures efectives que permeten l’assistència humanitària.

Com ja ha advertit l’Organització de les Nacions Unides, el desplaçament forçat de població no es pot sostenir des del Dret Internacional. Per això, en aquest moment la prioritat màxima ha de ser la població civil i l’ajuda humanitària, que no pot limitar-se ni condicionar-se per les crítiques realitzades a la UNRWA, respecte a les quals existeix una investigació en curs per part de l’Oficina de Serveis de Supervisió Interna (OIOS) de l’ONU.

Així mateix la Universitat de València expressa la seua preocupació i el seu rebuig a la destrucció de les instal·lacions sanitàries, educatives, universitàries i d’investigació a Gaza, així com els greus efectes sobre la formació de xiquetes, xiquets i joves que suposa aquest conflicte bèl·lic, tal i com va expressar recentment el Comitè dels Drets del Xiquet.

En conseqüència, el Claustre de la Universitat de València exigeix:

1er. L’acord d’un alto-el-foc a Gaza, immediat i permanent.

2on. L’alliberament immediat de totes i tots els ostatges i presoners, i la fi de les greus violacions dels Drets Humans.

3er. L’inici d’un procés de pau des del diàleg i la negociació que, amb el suport de la comunitat internacional i l’impuls de les Nacions Unides, done una resposta permanent al conflicte israelià-palestí.

Declaració de suport a la UNRWA

D'altra banda, el Consell de Direcció de la Universitat de València, d'acord amb la declaració institucional del Claustre de la UV, de 22 de febrer de 2024, davant la sistemàtica vulneració de drets humans que pateix la població civil de Gaza per la intervenció armada d'Israel, insistint en els eixos assenyalats pel Claustre (alto-el-foc, fi de les violacions de Drets Humans i inici d’un procés de pau amb el suport de la comunitat internacional i l’impuls de les Nacions Unides), reunit aquest dilluns 13 de maig de 2024, ha acordat:

Donar suport públicament a l'Agència de les Nacions Unides per a la població refugiada de Palestina (UNRWA), reconeixent el caràcter indispensable del treball humanitari que ha realitzat al llarg dels anys i que continua sent necessari davant de la inaudita suspensió del finançament per part d'alguns estats.

El Consell de Direcció de la Universitat de València considera que la prioritat en aquest conflicte ha de ser la població civil i, en concret, la garantia dels seus drets essencials com el d'alimentació, aigua, sanitat, educació i habitatge, entre d'altres, que en aquests moments depèn de l'ajuda essencial de la UNRWA.

Aquesta Agència té la capacitat de prestar serveis a gran escala, en absència d’una autoritat estatal de ple dret, i complir així les indicacions de la Cort Internacional de Justícia que ha ordenat que s’adopten mesures immediates i efectives per garantir la prestació d’ajuda humanitària a la població civil de Gaza.

Acampada pro-Palestina

Un grup de persones vinculades amb l'associació BDS País Valencià, membres de la comunitat universitària van iniciar una acampada dilluns passat 29 d'abril que, davant les condicions meteorològiques, es va permetre traslladar a l'interior de l'edifici.

A aquest efecte la Universitat de València va disposar d'un reforç del seu personal de seguretat per a garantir la protecció i la seguretat tant de les persones com de les instal·lacions, en produir-se una pernoctació a l'interior d'un edifici en horari en què el mateix romania tancat al públic.

Una vegada superada la situació meteorològica, l'acampada es va traslladar a la zona exterior de la Facultat, al parc de benvinguda a l'edifici, on la Universitat de València va finançar la seguretat suplementària i va instal·lar dos equips d’ wc químic per a l'ús de les persones acampades, així com un equipament d'extintors com a element preventiu, davant les recomanacions del personal de seguretat.

Divendres passat 3 de maig les persones acampades van decidir romandre a l'interior de la Facultat al tancament de l'edifici, per la qual cosa es va mantindre el dispositiu de seguretat durant tot el període de tancament d'instal·lacions i el cap de setmana.

El dijous 16 de maig membres de l’acampada decidiren bloquejar l’accés a l’edifici de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació tant de  l’estudiantat com del personal de la Universitat de València. Per aquest motiu la Universitat de València va suspendre les activitats a l’edifici de la facultat tant el dijous 16 com el divendres 17 de maig, mantenint les activitats docents en els aularis del Campus de Blasco Ibáñez.

Finalment, el divendres 17 de maig les persones acampades decidiren alçar el campament instal·lat al jardí d’aquesta facultat i abandonar l’edifici del centre.