Monitoritzada la nostra producció d’energia neta

  • 16 de novembre de 2017
 

Maria Iranzo

“L’aposta per les energies renovables de la Universitat de València està a anys llum de la resta d’universitats espanyoles”, assegura amb rotunditat Alberto de la Guardia, tècnic de Medi Ambient. Des del 2008 la institució acadèmica ha anat cobrint la majoria de les seues teulades, excepte les de superfície irregular, amb cèl·lules fotovoltaiques, fins a convertir-se en un dels parcs urbans més potents d’Espanya i el major productor d’energia renovable de la ciutat.

 

Ara, a més, publica els seus consums en aquestes didàctiques gràfiques, on es pot analitzar mensualment la generació d’electricitat tant de les plaques solars com d’electricitat i calor de l’estació de cogeneració de Tarongers (l’edifici redó, per a entendre’ns).

“La major part de la gent no sap que estem produint electricitat i calor, i és una aposta que cal posar en valor. La manera més eficaç de comunicar i visualitzar l’estalvi energètic i la reducció d’emissions de CO2 que estalviem són aquestes gràfiques”, destaca de la Guardia, responsable del seu disseny, qui valora com a “primordial” la iniciativa impulsada pel gerent de la Universitat, Joan Oltra.

Aquesta informació gràfica s’actualitza mensualment –no és a temps real– i se’n pot extraure diversa datació. Pel que fa a l’electricitat generada pels panells, és possible saber la quantitat de quilovats hora que generen tots els campus. En octubre va ser de prop de 135.000 kWh, cosa que ha suposat un estalvi de 52.000 euros.

A més, es poden quantificar els increments i reduccions en el consum respecte a les xifres de l’any passat. “El mes d’octubre hem tingut més dies assolellats del que és habitual, per això l’increment que hi ha hagut respecte a l’octubre del 2016”, assenyala. Així mateix, es pot ratificar que els mesos de més generació són maig i juny. Enguany es van produir en aquest període 382.360 kWh.

“El 2016 l’electricitat produïda pels panells va representar el 3,24% de l’electricitat consumida per la Universitat. Evidentment, és poc, però és rellevant si tenim en compte els considerables consums de la institució a causa dels nombrosos equipaments elèctrics que té en funcionament”, explica el tècnic de Medi Ambient.

“Tota aquesta informació també es pot segmentar per campus i edificis”, afegeix Alberto de la Guardia. “Per tant, ara cadascú pot veure la producció d’energia fotovoltaica de les seues instal·lacions”.

L’estació de cogeneració

L’altra novetat informativa, pel que fa a la divulgació de l’eficiència energètica de la Universitat, és la publicació mensual de les gràfiques sobre la generació d’electricitat i calor de l’estació de cogeneració. No només del període actual, sinó des de juny del 2013.

L’electricitat generada per l’estació de cogeneració és consumida pels edificis del campus i, si puntualment n’hi ha excedents, es venen a la xarxa elèctrica de la ciutat. “Un dels avantatges és que quan hi ha talls d’electricitat, l’estació de cogeneració continua funcionant, prioritzant l’ús de l’electricitat generada per a mantindre en funcionament els ascensors i la il·luminació dels corredors i espais comuns”, assenyala Miguel Bolinches, del Servei de Manteniment. D’altra banda, la calor produïda en el procés de generació d’electricitat s’aprofita per a calefactar els edificis del campus.