Una iniciativa coordinada des de la Universitat de València, referència iberoamericana sobre la docència en temps de pandèmia

  • Gabinet de Premsa
  • 8 d’octubre de 2020
 
Detall de la web de la iniciativa.
Detall de la web de la iniciativa.

El Geoforo Iberoamericano de Educación, Geografía y Sociedad, el consell directiu de la qual està encapçalat pel professor de la Universitat de València Xosé M. Souto, s'ha convertit en una referència per a analitzar la docència en els actuals temps de pandèmia. Milers d'alumnes universitaris, de secundària i d’educació primària i infantil participen en l’intercanvi d'idees.

El Geoforo Iberoamericano (http://geoforo.blogspot.com/) va nàixer en 2008 i ha vingut recollint les opinions de professors de diferents nivells educatius i d’alumnes universitaris sobre la formació del professorat, els treballs de camp, la incidència de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) en l'àmbit de les ciències socials, els manuals escolars, o la globalització.

Com a conseqüència de la declaració de la pandèmia el mes de març de 2020, el consell directiu va consensuar un document distribuït entre alumnes i professors universitaris de l’Argentina, el Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Xile, Mèxic, el Perú, Portugal, Veneçuela i Espanya. Els debats s’han centrat en la influència en les tasques docents/educatives, la situació social en cada país d’Iberoamèrica i les respostes personals a la crisi.

Les contínues intervencions en el fòrum 26 (http://geoforoforo2.blogspot.com/2020/03/foro-26-el-coronavirus-una-experiencia.html), que aconsegueixen quasi les 200, ha donat lloc a un procés d'investigació de les opinions per a conéixer l’abast d’aquestes. Per a això s'ha generat un nou Geoforo, aquesta vegada en la Universidad Nacional de México (UNAM). L'accés s'efectua a partir d'aquest enllaç: http://www.geoforo.unam.mx/secforo/index.php

En aquest nou espai s'han penjat tant opinions antigues, com altres més recents. Es pot accedir a aquest nou blog a través de l'adreça: http://www.geoforo.unam.mx/secforo/viewforum.php?f=25&sid=6f100dde254a3baf09b93b4d75f6488a

En aquest fòrum s'han categoritzat les múltiples opinions del debat en grans apartats: paper de les institucions de l'Estat; la pandèmia: definicions, conceptes, conseqüències; Iberoamèrica davant la pandèmia; les respostes en els territoris; reptes per a la docència i aprenentatge en Ciències Socials (Geografia i Història); salut pública i privatització de la sanitat; i estratègies d'ensenyament enfront del COVID-19.

Durant el mes de setembre de 2020 s'ha llançat un manifest, signat per 160 professors de les diverses nacionalitats que participen en aquesta xarxa acadèmica, per a sistematitzar les idees sorgides en el debat, i per a proposar la seua expansió a altres nivells educatius.

En aquest sentit les propostes d'activitats s'han enviat a grups de renovació pedagògica dels nivells escolars bàsics (com Geopaideia a Colòmbia, ELO al Brasil i Gea-Clío a Espanya) alhora que es cooperava amb el projecte internacional ‘Nós Propomos’, que ha sorgit en la Universitat de Lisboa i ha arribat a Espanya de la mà de les universitats de Castella-la Manxa i València.

Les propostes que s'estan fent des de centres escolars s'han recollit en una plataforma https://drive.google.com/drive/folders/1CjmuDDJ-j44CXmTbFNSOlfM7ZIGOIwtu?usp=sharing que està donant lloc a activitats que es realitzen a un costat i un altre de l'Atlàntic.

Arxivat en: Estudis