El Consell de Seguretat Nuclear finança un projecte de L’IFIC per avaluar una tecnologia que millora la gestió de residus nuclears

  • Parc Científic
  • 10 de maig de 2024
 
Tomografia dinàmica de bidons amb residus nuclears obtinguda amb la tecnologia desenvolupada a l’IFIC
Tomografia dinàmica de bidons amb residus nuclears obtinguda amb la tecnologia desenvolupada a l’IFIC. Crèdits: IFIC (UV-CSIC)

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) acaba de finançar un nou projecte a l'Institut de Física Corpuscular (IFIC). Es tracta PROTON, una iniciativa destinada a elaborar metodologies per a avaluar una tecnologia tomogràfica, desenvolupada en aquest centre de recerca de la Universitat de València i el CSIC, que permet visualitzar, analitzar i controlar l'activitat de residus nuclears. L'equip prendrà mesuraments i posarà a prova aquestes metodologies d'avaluació en la central nuclear de Garoña (Burgos).

El projecte naix d'una col·laboració iniciada el 2015 entre un grup de recerca de l’IFIC, liderat pel científic del CSIC Francisco Albiol, i l'Empresa Nacional de Residus Radioactius (ENRESA). L'equip va desenvolupar una sèrie de tecnologies disruptives que permeten realitzar tomografies dinàmiques de la radiació gamma procedent dels residus nuclears, tot facilitant la seua classificació i reduint els costos en el procés de desmantellament de centrals nuclears, que s'estimen en uns 4.000 milions d'euros a Espanya.

“Fins ara s'estan emprant procediments estàtics per a determinar l'activitat i la dosi d'un contenidor de residus radioactius. La tecnologia que hem desenvolupat permet una reconstrucció tomogràfica més àgil i independent de la forma del contenidor i de la posició dels detectors, aprofitant el reconeixement de l'entorn mitjançant intel·ligència i visió artificial, així com tècniques tomogràfiques adaptades de la imatge mèdica”, explica Francisco Albiol. No obstant això, aquesta tecnologia requereix una avaluació per part del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) —únic organisme competent en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica a Espanya— abans de la seua incorporació a la indústria.

En aquest context, l'objectiu principal del projecte PROTON és familiaritzar el CSN amb l'ús, els avantatges i les limitacions de la tecnologia, així com recopilar aspectes rellevants per al calibratge i maneig d'aquesta. “El projecte busca avaluar dispositius de tomografia de raigs gamma portàtils i independents de la geometria, amb la finalitat de garantir la seua capacitat per a estimar la distribució i quantificació de l'activitat, així com la dosi, de manera precisa”, resumeix el coordinador del projecte al CSN, Juan González Cadelo.

Proves en la central nuclear de Garoña

Per a la correcta avaluació de les tecnologies desenvolupades, l'equip té previst acudir a la central nuclear de Garoña (Burgos), amb la finalitat de prendre mesuraments i posar a prova les metodologies implementades. Actualment, ja s'ha validat un prototip per a la reconstrucció tomogràfica de l'activitat gamma i per a la seua distribució tridimensional en contenidors de residus nuclears, cosa que ha generat diferents patents al voltant d’aquests desenvolupaments.

El projecte no sols busca proporcionar criteris que inspiren confiança en la tecnologia per a caracteritzar els residus nuclears, sinó també complir amb els requisits reguladors de la indústria i establir límits que asseguren el correcte funcionament d'aquesta innovadora tecnologia. “Amb PROTON esperem millorar significativament els processos d'avaluació i gestió de residus nuclears, contribuint així a la seguretat i eficiència en la indústria nuclear”, conclou Albiol.

Més informació:

https://webific.ific.uv.es/web/content/el-ific-desarrolla-un-sistema-para-mejorar-el-desmantelamiento-de-centrales-nucleares