Programes d’intercanvi, alta qualificació acadèmica i pràctiques en empreses: els principals indicadors per a una ràpida inserció laboral

  • Fundació General UV
  • 8 d’octubre de 2021
 

Segons es deriva de l’últim Estudi d’Inserció Laboral de Grau de la Universitat de València, publicat per UVocupació a través del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius, existeixen uns indicadors principals i, pràcticament transversals a totes les titulacions de la UV, que afavoreixen la ràpida inserció professional de l’estudiantat, com haver participat en programes d’intercanvi (mobilitat), l’adquisició d’una elevada qualificació acadèmica (coneixement) i l’obtenció d’experiència tècnica (pràctica).

UVocupació posa al servei dels seus usuaris, entre els quals també es troben el futur alumnat, el professorat i els coordinadors de continguts de les diferents titulacions, totes les anàlisis realitzades des de la seua Àrea d’Estudis, amb la finalitat de facilitar i millorar tant l’elecció del Grau de l’alumne o l’alumna, com la tasca docent amb vista a la futura incorporació al mercat laboral de l’estudiantat.

L’últim d’aquests estudis presentat (tercera edició) analitza la quarta i cinquena promoció de titulats i titulades de Grau de la UV, i es pot consultar en obert i gratuïtament en línia. Així mateix, el servei d’ocupació de la Universitat ha posat en marxa recentment una nova eina virtual, l’aplicació EstIL, que recull estadístiques d’inserció laboral a partir dels següents indicadors: formació i experiència laboral, ocupació (actual o última), competències i evolució. A més, permet realitzar comparatives específiques entre titulacions i indicadors, per exemple.

En aquest sentit, la Fundació General de la Universitat de València, on s’inscriu UVocupació, publicarà al llarg dels pròxims mesos l’experiència d’egressats i egressades de la UV en primera persona que en aquests moments es troben actius i actives en el mercat laboral. Això es realitzarà a través d’una campanya transmèdia que estarà accessible en els diferents suports comunicatius de la Universitat i de la Fundació General, on s’implementarà el nou format ‘Treballem’. Un contingut audiovisual nascut de la col·laboració entre la Fundació General, el servei d’UVcomunicació i el Taller d’Audiovisuals de la Universitat de València (TAU), el qual pretén acostar, d’igual a igual, l’experiència formativa i la seua conseqüent inserció professional. Així doncs, grau a grau, s’oferirà una anàlisi exhaustiva dels resultats del tercer Estudi d’Inserció Laboral de Grau de la Universitat, que abraça tota l’oferta actual de Graus (55) i Dobles Graus (4).

“Des d’UVocupació treballem també en el desenvolupament de diferents instruments que ens faciliten realitzar un diagnòstic quantitatiu per a poder valorar l’ocupabilitat dels nostres egressats i egressades. Això ocorre amb EstIL, una eina interactiva que ens permet visualitzar i analitzar la informació, de forma agregada i desagregada, de tots els estudis de Grau i Postgrau realitzats fins a hui”, destaca la directora del servei d’ocupació de la Universitat, Marisa Quintanilla.

Per a la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València, Adela Valero, “l’àrea d’UVocupació dedicada a l’anàlisi sistemàtica de la inserció professional és estratègica dins de la política universitària d’ocupació, ja que ens proporciona tota la informació sobre eixides laborals i ens ajuda a conéixer quines són les demandes professionals de les empreses i els ocupadors en un marge de temps raonable perquè la institució puga adaptar els seus programes docents a la realitat del mercat laboral”. I afirma: “La situació d’incertesa imposada per aquesta inèdita situació de pandèmia no ens ha fet perdre de vista en cap moment el nostre objectiu prioritari, sinó tot el contrari. Encara més hui, treballem per a ajudar i potenciar l’ocupabilitat del nostre estudiantat, i aconseguir el seu èxit dins del mercat laboral, procurant llocs de treball que s’ajusten a la qualificació adquirida durant el seu pas per les aules de la Universitat de València”.

Tots els estudis i les anàlisis realitzades per UVocupació són públiques i accessibles a través de la seua pàgina web.