Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Anàlisi i Planificació Logo del portal

Cartes de Serveis elaborades, segons el procediment institucional de la Universitat de València (UV)

Edició Unitat o servei de la UV Inici de vigència Seguiment
3a UVdiscapacitat 26/07/2019 2019
3a Servei de Biblioteques i Documentació (SBD) 24/07/2019 2018
3a Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP) 01/01/2021 2019
2a Servei de Prevenció i Medi Ambient 20/12/2016 2018
2a Servei de Publicacions (PUV) 24/01/2017 2019
1a Secretaria de la Facultat de Ciències Socials 01/01/2018 2018
1a Secretaria de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 01/01/2018 2018
1a Secretaria de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació 01/01/2018 2018
1a Secretaria de la Facultat de Fisioteràpia 01/01/2018 2019
1a Secretaria de la Facultat de Geografia i Història 01/01/2018 2019
1a Secretaria de la Facultat de Medicina i Odontologia 01/01/2018 2018
1a Secretaria de la Facultat de Ciències Matemàtiques 01/01/2018 2018
1a Secretaria de la Facultat d'Economia 01/01/2018 2019
1a Secretaria de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 01/01/2018 2019
1a Secretaria de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació  01/01/2018 2018
1a Secretaria de la Facultat de Psicologia 01/01/2018 2018
1a Secretaria de la Facultat de Dret 01/01/2018 2018
1a Secretaria de la Facultat de Física 01/01/2018 2018
1a Secretaria de la Facultat de Química 01/01/2018 2018
1a Secretaria de la Facultat d’Infermeria i Podologia 01/01/2018 2018
1a Secretaria de la Facultat de Magisteri 01/01/2018 2019
1a Secretaria de la Facultat de Ciències Biològiques 01/01/2018 2018
1a Secretaria de la Facultat de Farmàcia 01/01/2018 2019
1a Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE Burjassot-Paterna) 28/07/2017 2018
1a Gabinet de Premsa 01/11/2017 2018
1a Servei d'Informàtica (SIUV) 01/08/2017 2018
1a UVocupació 31/10/2017 2019
1a Unitat de Gestió del Campus de Blasco Ibáñez (UCABI) 22/05/2018  
1a Unitat de Gestió del Campus de Tarongers (UCT) 05/05/2018  
1a Unitat de Gestió del Campus de Burjassot (UGCBU) 24/05/2018 2019
1a Unitat de Gestió del Campus d'Ontinyent (UCAONT) 27/06/2018  

 

SAP - Gener 2021